HSP

Vad innebär det att vara en ”Highly Sensitive Person” – HSP?

Visste du att det finns en dokumentär som handlar om just högkänslighet (HSP)?

Se trailern här

Dr Elaine Aron började forska i högkänslighet på 90 talet då hon själv förstod att hon hade detta personlighetsdrag. Enligt Dr Elaine Arons forskning är cirka 15 – 20% av den globala befolkningen födda högkänsliga. Lika många pojkar som flickor. Man har även hittat detta karaktärsdrag hos ca 100 djurarter och med största sannolikhet finns det även hos de flesta djur.

HSP är är en personlighetstyp och inte en bokstavsdiagnos.Neurologin ser annorlunda ut hos en högsensitiv person och man föds ofta med ett lägre serotonin som är en av hjärnans signalsubstanser. Högkänsliga personer bearbetar all information utifrån sina fem sinnen på ett annorlunda och djupare sätt än andra, och de tycker om att begrunda saker och ting. Dessa två skillnader gör dem gärna till intuitiva, kreativa och samvetsgranna personer som bryr sig om andra. Detta är de goda nyheterna.

De som kan vara tuffare om man är en ”Highly Sensitive Person” är att man som högkänslig lätt blir överväldigad. Det som pågår runt omkring kan vara okej eller intressant för andra men blir oundvikligen för mycket om man är högsensitiv. För alla varelser är det oerhört viktigt att hålla stimulans på bästa möjliga nivå – varken för hög eller för låg.

Högkänslighet är inte detsamma som att vara född neurotisk, ängslig, kroniskt blyg, olycklig, osäker på sig själv eller undergiven. Högkänsliga personer kan dock ha en benägenhet för den här typen av problem, och detta av två skäl:
1. För det första är det här karaktärsdraget inte idealiskt i vår västerländska kultur, särskilt inte för pojkar (fast i vissa kulturer är det idealiskt – vore det inte trevligt om så vore fallet här?). Så de mest välmenande föräldrar och lärare försökte hjälpa dig genom att säga ”Var inte så känslig” eller ”Var inte så blyg” eller ”det där var ju inget att bli ledsen över”. Då är det svårt att växa upp nöjd med sig själv och få en bra självbild.

2. För det andra kan högkänsliga personer med en trasslig uppväxt, eller andra
livserfarenheter som inte har varit så där jättebra, ha en något större benägenhet att vara ängsliga, deprimerade eller blyga. Men du föddes inte med några fel eller problem. Kom ihåg det. Kom också ihåg allt du medför världen bara genom att vara dig själv, och alla fördelar du har just därför att du är högkänslig.

KänsligJag upplever att många som är högkänsliga personer vill veta allt om något innan man agera.
Högkänsliga personer kan också snabbt känna sig uttråkade i ett arbete, eller en konversation och därför är det många som inte klarar av att ha ett ”vanligt” 8-17 arbete, byter ofta jobb, tom karriär, och kan känna sig trötta om dialogen inte är intressant och flyger då ofta lätt bort i tankarna och kanske till och med känner sig stressade. Detta gäller naturligtvis inte alla.

Många vill åtminstone något av följande: Tänka mer på meningen med saker och ting, be eller meditera för djupa inre upplevelsers skull, förstå vårt eget psyke, begrunda våra drömmar, uttrycka vårt inre genom konst eller skrift eller musik, tänka filosofiskt och använda vår
intuition samt att rent allmänt betrakta allt som kan komma upp från vårt undermedvetna eller ner från vårt högre medvetande.

Det finns nu även hjärnforskning i detta ämne:  Läs mer här

Några vanliga karaktärsdrag som beskrivs i forskning och litteratur kan du se nedan, men det finns många fler:

 • Är väldigt medveten om detaljer, nyanser och små kontraster.
 • Bearbetar information på djupet – kan ha svårt att släppa saker
 • Är mer medveten om andras tankar och känslor än vad de flesta är, p.g.a att man är duktig på att fånga och tolka sociala icke-verbala signaler. Vilket gör att man ofta gissar rätt med hjälp av sin intuition.En fälla kan vara att man ”bär andras känslor”
 • Handlar mer samvetsgrant än andra p.g.a att man är så starkt fokuserad på orsak och verkan (d.v.s. risker och möjligheter). Vanligt är därför att man som HSP tänker att ”Tänk om alla lämnade skräp efter sig på det viset” eller ”Om jag inte blir färdig med mitt jobb i tid kommer jag att sinka andras”.
 • Viktigt att hitta ett ”life mission” och pratar om meningen med livet
 • Beskriver ofta en större känslomässig reaktion än andra vid olika händelser.
 • Upplever ofta förändringar i tillvaron som stressiga.
 • Har ofta ovanligt livliga eller färgstarka drömmar.
 • Minns att man haft sådana här särdrag redan som barn.
 • Har ett mer reaktivt immunförsvar och har en lägre smärttröskel. Får ofta större reaktioner av koffein och mediciner
 • Kan känna ett behov av att ”dra dig tillbaka” när du varit ute bland mycket folk eller stora fester
 • Kan ställa sig frågan: ”Vad är det för ”fel” på mig?
 • Ofta ljud, ljus och luktkänsliga

 Jag föreläser själv om HSP (Highly Sensitive Person), om hur man kan stötta och hjälpa barn som är högkänsliga samt högkänslighet i alla typer av relationer.

Jag har också genom åren coachat många personer i alla åldrar som haft detta personlighetsdrag.

Kom ihåg, vi är människor och inte robotar. Att känna betyder att vi lever!